Verkstad & Service

Det enda lagliga kravet som finns, gällande verkstad och service, är att besiktning sker enligt vissa tidsintervall. Däremot kan försäkringsbolag och bilhandlare ha krav på att service utförs enligt vad som anges i serviceboken för att garanti och vissa delar av försäkringen ska gälla. Till viss del kan denna service ske på egen hand medan vissa åtgärder måste ske hos verkstad.

Lagar och regler för besiktning

Från den 20:e maj 2018 gäller nya lagar och regler gällande besiktning av motorfordon. Detta som en anpassning till gällande EU-lagstiftning. Den största skillnaden mot tidigare är att de fasta beskattningsperioderna helt tas bort. Man har då själv ansvar för att besiktning sker i tid – och friheten att göra detta när man vill.

Första besiktningen ska ske inom 36 månader efter att bilen togs i bruk. Sedan inom 24 månader och sedan med ett intervall på 14 månader. Regeln om respittid när avställda fordon med körförbud ställs på gäller inte heller med den nya lagen.

Några lagar som reglerar hur ofta service behöver ske finns inte. Däremot kan detta påverka möjligheten att få ut ersättning från försäkringsbolaget. För dig som planerar att köpa en begagnad bil så kan det även vara klokt att genomföra en besiktning innan köpet. Även om detta inte är ett krav så kan det göra att du slipper stora oväntade utgifter.

Välj rätt verkstad

Man har alltid rätt att välja vilken verkstad som helst utan att garantin ska påverkas. Detta bestämdes år 2012 för att därigenom gynna konkurrensen mellan verkstäderna. Man bör däremot jämföra verkstäder utifrån rykte och pris. De större verkstäderna har generellt gott rykte och köper generellt enbart in originaldelar och kan därför vara ett bra alternativ för dig som köper en ny bil. Men detta innebär även ett betydligt högre pris än om mindre verkstäder anlitas som ibland kan köpa in billigare kopior på bildelarna.

Många väljer samma verkstad löpande eftersom den verkstaden då har ”journal” över tidigare skador, reparationer och noteringar kring bilen.

Utför service på egen hand

Att genomföra regelbunden service innebär både att bilen behåller sitt värde bättre, får längre livslängd och att risken för utebliven ersättning från försäkringsbolag minskar. Många lämnar in bilen på service men med viss kunskap kan man genomföra vissa åtgärder på egen hand. Finns nybilsgaranti kvar bör man däremot först undersöka vad man får göra själv utan att garantin förloras.

Kontrollera i serviceboken hur ofta service behöver ske. Att följa detta intervall är extra viktigt för att kunna få ersättning för garantin eller maskinskadeförsäkringen.

Generellt är det lättare att utföra service på egen hand på äldre bilar som inte har lika mycket teknik som nyare modeller. Nya bilar behöver ofta uppdatera sin mjukvara vilket inte kan ske på egen hand.