Köpa ny bil

Det är många saker att ta ställning till när en ny bil ska köpas in. Hur mycket får den kosta? Är det bättre att leasa? Vilket försäkringsbolag ska anlitas? Hur ska finansiering ske och vad kommer det att kosta per månad. Fundera alltid över dina behov innan du går till bilhandlaren. Då blir det lättare att välja ut vilka alternativ som passar och chansen ökar att det blir ett bra köp.

Köpa eller leasa?

Att leasa innebär att man hyr en bil under en längre period och sedan har rätten att köpa ut den till ett lägre pris. Fördelen med att leasa handlar om att man vet exakt vad månadskostnaden blir för bilen. Det är nämligen vanligt att det i priset ingår service, reparationer, försäkring, vinterdäck m.m. Kortfattat kan man därmed säga att leasing är en paketlösning som innefattar det mesta förutom drivmedel. Nackdelen är däremot att man binder upp sig på en längre period, exempelvis 3 år och att det är mycket dyrt att bryta detta avtal.

Att köpa skapar större frihet. Man kan bygga om den som man vill, välja försäkring själv och är inte bunden till något avtal. Bilen kan därmed säljas så fort man inte behöver den. Uppstår det få reparationer blir det oftast billigare än att leasa. Nackdelen är däremot att man måste lägga ut hela summan på en gång vid köp samt att det kan bli dyrare i längden om många reparationer m.m. krävs. Det positiva är att man idag har flera finansieringsalternativ vilket gör att man inte behöver betala hela kostnaden direkt.

Försäkringar och tillägg

Ska bilen inte vara avställd krävs det att man minst har trafikförsäkring. Tecknas inte detta kommer Trafikförsäkringsföreningen belägga ägaren med dyra avgifter. Detta eftersom det är lag på att alla påställda bilar minst måste ha detta försäkringsskydd. De flesta tecknar däremot antingen halvförsäkring eller helförsäkring för att få ett tydligt ekonomiskt skydd. Önskas en försäkring för en avställd bil kan garageförsäkring vara ett alternativ.

Det finns även en rad tilläggsförsäkringar som kan tecknas till bilförsäkringen. Dessa kan antingen förbättra servicen eller höja ersättningsbeloppet. Ett vanligt tillägg är ”Assistans” vilket betyder att bärgning och hjälp exempelvis kommer inom 24 timmar vid olycka eller motorstopp.

Räkna med värdeminskning

Fördelarna med att köpa en helt ny bil är framförallt säkerheten med garanti, service och minskad risk för slitageskador. Den största nackdelen är värdeminskningen. Lite grovt kan man räkna med en värdeminskning på ca 20 % per år. Det betyder att en bil som köptes för 100 000 kr är värd 80 000 efter ett år, 64 000 efter två och ca 52 000 efter tre år. De första åren minskas alltså värdet mest i kronor. Det är av denna anledning som gör att många också köper begagnad bilar, då man kan undvika mycket av det inledande prisfallet.

Det är däremot väldigt grovt räknat då det även finns flera andra faktorer som påverkar värdeminskningen så som antal mil bilen rullat, eventuella tidigare skador samt reparationer.

Vid köp av en bil bör man alltså räkna med värdeminskningen för att därigenom få fram den totala kostnaden för bilen över ett par år.