Vikten att välja rätt olja

Avancerad teknologi vad avser motorer har lett till en ökad effektivitet och kraft. Moderna motorer arbetar både hårdare och under mer tryck än förut. Då motorns arbetsförmåga och kapacitet ökar, ställs även högre krav på motoroljan. Detta eftersom oljan är det enda som finns mellan motorns olika metallytor. Samtidigt går det inte att ta vilken olja som helst till bilen, då den måste vara framtagen med din motortyp i åtanke.

Varumärken och oljetyper

Det finns idag flera olika varumärken på marknaden. Det finns också flera oberoende tester som har gjorts för att se vilken av dem som faktiskt är bäst. Motorolja är något som alla bilägare behöver köpa, så det kan vara en god idé att göra en undersökning på egen hand.

Castrol EDGE

Castrol är ett varumärke med många olika typer av oljor. Till exempel finns Castrol EDGE, som enligt marknadsföringen ska vara upp till 45 % effektivare än närmsta konkurrent i uppgiften att förhindra kontakt mellan motorns olika metallytor.

Och det är just det som är oljans huvuduppgift – att hålla ytorna borta från varandra. En bra olja bör således reducera kontakten mellan dem, samt minska friktionen. Vidare finns det en ren ekonomisk aspekt av det hela. Castrol marknadsför EDGE som en olja som upprätthåller sin styrka minst 140 timmar längre. Ju kortare intervall som går mellan dina oljepåfyllningar – desto dyrare kommer det att bli.

Castrol har också oljor som Longlife, Turbo Diesel och EDGE Supercar.

Mobil 1

Mobil 1 är ett annat varumärke som tillhandahåller oljor för bilar. Det här företaget har ett större fokus på miljön än det förstnämnda, åtminstone när man tittar på vad som syns utåt. En del oljor, däribland alltså majoriteten av Mobil 1:s produkter, är bättre än andra på att bibehålla effektiviteten hos utsläppssystemen i nyare bilar. Precis som Castrols oljor reducerar även dessa friktionen och minskar kontakt mellan metallytorna i motorn.