Importera bil till Norge

Ska du till Norge och jobba får du, på vissa villkor, ta med dig din svenskregistrerade bil utan att behöva registrera om den. Det här förutsätter att din vistelse inte är längre än ett år, och då behöver du inte ansöka om något tillstånd. För två år är detta dock nödvändigt.

Om din vistelse är längre än två år, kommer du behöva importera och registrera om den till en relativt hög kostnad. Som i alla andra länder ska bilen vara registrerad i det land där den huvudsakligen framförs – men under en viss tid är det alltså okej.

Upp till ett år – det här gäller

Som nämnt i inledningen krävs inget tillstånd för att köra ett utlandsregistrerat fordon i upp till ett år. Du måste på något sätt kunna bevisa att din vistelse i Norge inte är längre än ett år. Det kan till exempel göras genom ett anställningskontrakt, dokument som visar att du ska till arbete utomlands inom en snar framtid, studieintyg eller en familjemedlems intyg på vistelsens längd.

Upp till två år

Ifall du planerar att vara i Norge mellan ett och två år kommer ett körtillstånd krävas för det andra året. Även här måste du också kunna bevisa, genom något av ovan nämnda medel, att din vistelse inte överstiger två år. Det här gäller från inresedatum, och alltså inte det datum du för in bilen i landet. Längre vistelser kräver att du kan importera bilen.

Vidare måste vistelsen räknas som tillfällig. Har du varit folkbokförd, eller vistats mer än 365 dagar i landet under de två senaste åren, anses den inte vara tillfällig. Det kan även här vara fråga om att du måste importera och omregistrera bilen.

För mer information så rekommenderar vi att du tar del av informationen på Transportstyrelsens hemsida.

Permanent

Att importera en bil till Norge kan bli dyrt. Det gäller att man betalar den avgift som norska tullmyndigheten säger att man ska göra. Hur hög eller låg den summan blir beror på en rad olika faktorer, till exempel om det är en elbil, hur mycket den släpper ut och hur långt den har kört. Summan kan bli allt från några tusen kronor, till flera tiotals tusen kronor.